Vastuullisuussuunnitelma

Lomakeskus Himmerkin vastuullisuussuunnitelma

 

Lomakeskus Himmerki haluaa tarjota vierailleen kokemuksen, jossa kestävä kehitys kattaa koko toiminnan ja on luonnollinen osa päivittäistä työtä.

Työskentelemme aktiivisesti kestävän kehityksen edistämiseksi jatkuvasti toimintaamme kehittämällä ja vuosittain uusia tavoitteita asettamalla.

Olemme sitoutuneet työskentelemään sosiaalisen kestävyyden puolesta sekä paikallisen elinvoimaisuuden kehittämiseen rekrytoimalla paikallista henkilökuntaa ja käyttämällä ensisijaisesti paikallisia, kestävän matkailun periaatteisiin sitoutuneita yhteistyökumppaneita.

Olemme sitoutuneet ehkäisemään ja vähentämään toimintamme ympäristövaikutuksia. Suurin suora ympäristövaikutuksemme syntyy energian ja veden kaltaisten resurssien kulutuksesta. Pyrimmekin aktiivisesti vähentämään energian ja veden kulutustamme sekä minimoimaan jätteen syntymistä ja parantamaan sen lajittelua. Mittaamme ja seuraamme ympäristötehokkuutta kuukausittain mittaamalla veden ja sähkön kulutusta sekä jätteen määrää. Henkilökuntamme tehtäviin kuuluu seurata ja puuttua mahdollisesti havaitsemiinsa vesivuotoihin välittömästi. Pidempään tyhjillään olevien tilojen lämpötilaa lasketaan kiinteistönhoitajien toimesta kiinteistöautomaation avulla. Kaytämme 100 % uusiutuvaa sähköä ja ympäristöystävällisiä tuotteita.

Henkilökuntamme on sitoutunut kestävän matkailun periaatteiden noudattamiseen ja niiden kehittämiseen toiminnassamme. Yrityksemme työympäristö on turvallinen ja riskien– ja kriisinhallinta on huomioitu toiminnassamme. Koulutamme jatkuvasti henkilökuntaamme ja viestimme sekä henkilöstölle että vierailemme kestävän kehityksen toimistamme ympäristötietoisuuden ja sitoutumisen lisäämiseksi. Sitoudumme kaikkien ihmisten tasa-arvoiseen kohteluun ja oikeuksiin emmekä hyväksy mihinkään vähemmistöryhmään kohdistuvaa hyväksikäyttöä tai häirintää.

Hankinnoissa sitoudumme käyttämään mahdollisimman paljon paikallisia elintarvikkeita. Suosimme luomu- ja ympäristömerkittyjä sekä sesonkituotteita. Emme käytä uhanalaisista tai suojelluista kannoista tai lajeista peräisin olevia liha-, kala- tai äyriäistuotteita. Pyrimme toiminnassamme minimoimaan ruokahävikkiä.

Puhdistus- ja pesuaineet sekä pehmo- ja toimistopaperimme ovat ympäristömerkittyjä.

Lakien, asetusten ja viranomaismääräysten osalta sitoudumme ylittämään kestävään kehitykseen liittyvät määräykset.

Olemme aktiivisesti mukana Posion matkailuyhdistyksen käynnistämässä kestävän kehityksen alueellisessa yhteistyössä. Haluamme olla eturintamassa luomassa kestävää matkailualaa ja innostaa yhteistyökumppaneita, asiakkaita ja henkilöstöämme osallistumaan kestävän kehityksen toimiin.

 

Posiolla 22. helmikuuta 2022

Himmerkinlahti Oy (Lomakeskus Himmerki)

Reijo Lantto